مکانیکآرشیو

پمپ

__

پمپ ساکشن پمپ دوزینگ، پمپ جریان محوری، پمپ گریز از مرکز، پمپ عمودی

شیرآلات صنعتی

__

شیر کنترل جریان، یکسو کننده جریان، انحراف جریان، پروانه ای، سوزنی، مخروطی، دیافراگمی، توپی و...